כלל אחזקות – אסיפה כללית 27/12

אלרוב בדעה ומסכימה שבורד עד 8 דירקטורים הוא הנכון בהצבעה הקרובה. 

עם זאת, אלרוב בדעה שלאור הביצועים הנחותים של כלל בהשואה למתחרותיה בפרמטרים החשובים לבעלי המניות (כגון תשואת המניה, מכפיל הון, דיודנדים וכו) ולאור הבעיות הקשות בממשל התאגידי של החברה ולאור הפעולות לביצור של שילטון המנהלים. כולם באחריות היו״ר סאמט. יש להצביע נגדו. בבחירת 6 הדירקטורים מתוך ה 7 המוצעים.

שינוי הבורד לבורד עם דירקטורים המבינים בתחום הליבה של החברה ונקיים מאינטרסים אישיים יהיה לטובת החברה וכל בעלי המניות.

המועומדים שהוצעו על ידי אלרוב דוד גרנות ואהרון פוגל הם מועמדים בעלי שיעור קומה המבינים בעסקי הליבה של החברה עם נסיון מוכח של שנים רבות ויתרמו רבות לחברה וישביחו אותה לטובת כל בעלי המניות. לפיכך נכון להצביע בעד מר גרנות ומר פוגל.

לסיכום, לאור ביצועי החסר  של כלל,  בעיות בממשל התאגידי שלה והיעדר נסיון מספק של הבורד הנוכחי בתחומי הליבה יש צורך בשינוי!

שינוי הבורד לבורד עם דירקטורים המבינים בתחום הליבה של החברה ונקיים מאינטרסים אישיים יהיה לטובת החברה וכל בעלי המניות.

הודעות עמדה 

חוות דעת – פרופ' ברק אורבך

חוות דעת פרופ' ברק אורבך - תרבות ממשל תאגידי כלל